23 november 2022

Aanvraagproces Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) open tot 28 december

Organiseerde je een evenement in de periode van 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022? En is dit geannuleerd door een evenementenverbod van de Rijksoverheid? Vraag dan de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 aan. Lees hier meer over het aanvraagproces.

Subsidievoorwaarden SEG22

U kunt een deel van de gemaakte kosten van het evenement terugkrijgen bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Is het verbod opgelegd door een andere autoriteit dan de Rijksoverheid? Dan komt u niet in aanmerking voor SEG22. Het evenement moet verder in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De geplande startdatum van het evenement was in de periode van 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022.
  • Het evenement moet aantoonbaar gepland staan tijdens een evenementenverbod.
  • Het evenement werd geheel of gedeeltelijk georganiseerd in (Caribisch) Nederland.
  • Het evenement was publiekelijk toegankelijk (gratis of via kaartverkoop).
  • Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfs- en buurtfeesten en feesten in een eigen zaal (bijvoorbeeld in een café), komen niet in aanmerking voor SEG22.
  • Had u voor het evenement of voor de locatie waar het evenement plaatsvond een evenementenvergunning nodig? Dan moest deze zijn afgegeven door de gemeente. Of u had een verklaring van de gemeente dat er een vergunning zou zijn afgegeven, wanneer er geen evenementenverbod was.
  • Moest het evenement gemeld worden bij de gemeente? Dan moet de melding voor ingang van het evenementenverbod door de gemeente zijn bevestigd. Of u heeft een verklaring van de gemeente dat zij geen bezwaar zou hebben gehad tegen de organisatie van het evenement wanneer er geen evenementenverbod was.
  • Het evenement duurde maximaal 14 dagen.
  • De gemaakte kosten van het evenement, die onder deze regeling vallen, bedragen minimaal € 2.500.
  • De organisator hield zich aan de corona- en veiligheidsmaatregelen die op de datum van het evenement golden.

Subsidiepercentage

Het maximale subsidiepercentage bij SEG22 is 90%.

Lening

U kunt voor de resterende 10% een lening afsluiten via SEG22. Dit is niet verplicht. Voor de terugbetaling van deze lening geldt een jaarlijkse rente van 2%. U moet de lening binnen 5 jaar terugbetalen. Deze terugbetalingstermijn gaat in op de datum dat de subsidie is vastgesteld.

Welke kosten vallen onder SEG22?

SEG22 vergoedt alleen gemaakte kosten die onder de SEG22-voorwaarden vallen. Dit zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten. Ook de kosten van het verplaatsen van het evenement naar een andere datum buiten een evenementenverbod, komen eenmalig in aanmerking voor vergoeding door SEG22.

Vaste kosten, los van het evenement, vallen niet onder de regeling. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, loonkosten van vaste medewerkers, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan één evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt u geen subsidie op grond van SEG22.

Let op: heeft u voor de loonkosten van het evenement al subsidie Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvangen? Dan worden deze kosten niet ook nog vergoed door SEG22. Ook eventuele opbrengsten van het evenement, zoals sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente worden van de kosten afgetrokken. Dit geldt ook voor de inkomsten die zijn verkregen omdat een evenement gedeeltelijk is doorgegaan. Daarnaast verlagen de kosten ook, wanneer een verzekering kosten van het geannuleerde evenement (heeft) vergoedt.