12 april 2022

Aanvraag subsidieregeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021 (ATE) geopend

De ATE is voor evenementorganisatoren die in 2021 niet in aanmerking kwamen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC), bijvoorbeeld omdat het evenement in dat jaar voor het eerst werd georganiseerd. De ATE vergoedt de volledige gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 werden geannuleerd door het evenementenverbod van de Rijksoverheid. De ATE is uitsluitend bedoeld voor publiekelijk toegankelijke evenementen die aan de in de regeling gestelde subsidievoorwaarden voldoen. De regeling verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op 14 december 2021 kondigde het kabinet aan dat de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. De subsidies zijn nodig omdat het plannen en werven voor evenementen een lange aanlooptijd heeft. Evenementenorganisatoren vereisen daarom meer langetermijnperspectief. Deze regelingen treden in werking als de overheid evenementen verbiedt om coronabesmettingen te voorkomen. Met de verlenging worden de ATE en TRSEC in 2022 samengevoegd in één nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling gaat de Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG) heten. De SEG moet organisatoren de zekerheid bieden dat een deel van hun kosten wordt vergoed bij annulering vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. De subsidie voor evenementen in het eerste kwartaal is 90 procent van de kosten bij een evenementenverbod, met optie om de overigen 10 procent te lenen. Voor het tweede kwartaal van 2022 wordt dat 80 procent subsidie, 20 procent lenen.

Meer informatie over de regeling is hier te vinden.