26 juli 2023

Aanmelden shows Nationaal Podiumplan open 1 augustus

Vanaf 1 augustus as. Kunnen er nieuwe shows aangemeld worden voor Q4 2023 (1 oktober tot en met 31 december 2023). Om in het aankomend kwartaal 4 zoveel mogelijk podia en musici gebruik te kunnen laten maken van het NPP zijn er een aantal aanscherpingen in de regeling die vanaf 1 augustus 2023 ingaan. Houd hier rekening mee. Het gaat om de volgende aanpassingen:

In kwartaal 4 2023 kan een musicus tot maximaal 6 keer gebruik maken van NPP ondersteuning.

•Ook podia/organisaties kunnen in kwartaal 4 2023 maximaal 6 keer een concert organiseren met financiële ondersteuning door het NPP. Overige concerten kunnen natuurlijk wel georganiseerd worden, maar dit zonder een NPP ondersteuning aan musici.

•Voor alle concerten geldt, dat er entree geheven dient te worden. De hoogte van deze entree moet vermeld worden op de onlinepagina waarop het concert wordt aangekondigd, deze entreeheffing dient door de bandleider als bewijslast aangeleverd te worden bij de verantwoording van show.  Deze entree dient minimaal € 5,- (incl BTW) per bezoeker te bedragen.  Sponsoring, drankopslag, ‘Pay What You want’ dan wel het opkopen van alle tickets door het podium voor haar bezoekers wordt niet aangemerkt als het heffen van entree. (zie ook FAQ voor podia)

•De bandleider dient bij het aanmelden van de show aan te geven in welke muziekgenre het concert zal plaatsvinden.