3 februari 2023

12 projecten geselecteerd in tweede ronde Festivals en publiekspresentaties Stimuleringsfonds

In de tweede ronde Festivals en publiekspresentaties van 2022 heeft het Stimuleringsfonds 12 projecten geselecteerd.

In de Regeling Festivals en publiekspresentaties ligt een sterke focus op het bereiken van een breed publiek en regionale spreiding. De middelen van deze regeling zijn daarom verdeeld over vijf verschillende landsdelen en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De verdeling over de landsdelen is deze ronde als volgt: er zijn vijf aanvragen gehonoreerd uit de regio West, uit de regio’s Oost en Zuid werd elk één aanvraag gehonoreerd, uit de regio’s Midden-Nederland en Noord elk twee aanvragen en uit het Caribisch gebied is één aanvraag in de selectie opgenomen.