24 oktober 2023

1 december: drie meerjarenregelingen 2025 – 2028 open

Op 1 december openen we drie meerjarenregelingen: Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK4), Talentontwikkeling en Co-creatie. De twee laatstgenoemde regelingen zijn nieuw. Met deze nieuwe meerjarenregelingen ondersteunen we een brede basis in de amateurkunst en cultuurparticipatie.  

De regelingen Talentontwikkeling en Co-creatie zijn geen projectsubsidies; met deze twee meerjarenregelingen richten we ons op culturele instellingen die een doordachte visie op hun positie in en bijdrage aan het veld weten te combineren met samenhangende en relevante activiteiten. Hen bieden we de gelegenheid om over een langere periode te werken aan het versterken, vernieuwen en verduurzamen van de organisatie en diens activiteiten. 

Hoe zien de regelingen eruit?

De (huidige) meerjarenregeling Talent & Festivals 2021 – 2024 is gesplitst in twee nieuwe regelingen: Talentontwikkeling en Co-creatie. We voegen daar twee onderwerpen aan toe, in de beleidsperiode 2021 – 2024 bekend als de projectregelingen Samen Cultuurmakenen MeeMaakPodia. Uit onderzoek door het Fonds in voorjaar 2023 blijkt dat aanvragers van deze projectregelingen grote belangstelling hebben voor meerjarensubsidie. Dit hebben we ter harte genomen. 

vanaf 1 december kan je in de meerjarenregeling Talentontwikkeling aanvragen voor instellingen en festivals. In de meerjarenregeling Co-creatie kun je aanvragen voor instellingen (volgend op MeeMaakPodia), festivals (volgend op Erfgoedmanifestaties) en cross-sectoraal (volgend op Samen Cultuurmaken spoor 3). 

Let op: er zijn verschillende opties

Het aanvragen voor de nieuwe meerjarenregeling Co-creatie overlapt deels met de huidige regelingen Samen Cultuurmaken en MeeMaakpodia. Let bij de keuze van je aanvraag op het doel van de subsidie (projectregelingen zijn gericht op activiteiten vs. meerjarenregelingen zijn gericht op instellingen) en de startdatum (project start 13 weken na het indienen van je aanvraag vs. instellingen starten op 1 januari 2025). Dit is met name van belang voor aanvragers binnen de volgende regelingen: 

  • Samen Cultuurmaken spoor 1: sluit op 1 november 2023 en is gericht op activiteiten. Het project start 13 weken na het indienen van je aanvraag. Je project duurt maximaal 1 jaar. Het aan te vragen bedrag ligt tussen € 2.500 en € 25.000. 
  • Samen Cultuurmaken spoor 3: opent op 6 november 2023 en is gericht op activiteiten. Het project start 13 weken na het indienen van je aanvraag. Je project duurt minimaal 2 en maximaal 4 jaar. Het aan te vragen bedrag ligt tussen € 125.000 en € 500.000. 
  • Vernieuwen van Cultuurmaken – MeeMaakPodia: sluit op 27 maart 2024 en is gericht op activiteiten. Het project start 13 weken na het indienen van je aanvraag. Je project duurt minimaal 2 en maximaal 3 jaar. Het aan te vragen bedrag ligt tussen € 50.000 en € 100.000. 
  • Meerjarenregeling Co-creatie: opent op 1 december 2023 en is gericht op instellingen. Subsidie wordt verstrekt voor de kalenderjaren 2025 t/m 2028.  

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 15 november organiseert het Fonds een (live) informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij een toelichting op de regelingen, de inhoud van de vijf hoofdstukken en het aanvraagproces. De avond vindt plaats van 18.30 tot 21.00 in Akoesticum, Ede.