Popcoalitie
26 juni 2019

Popcoalitie vraagt onderzoek naar content in digitale economie

De opkomst van het internet als marktplaats en distributiekanaal heeft geleid tot grote verschuivingen in de media-, cultuur- en entertainmentindustrie. Inmiddels zijn nieuwe exploitatiemodellen ontstaan en telt het veld veel nieuwe spelers in sleutelrollen.

Zowel voor film, muziek als literatuur bestaat de indruk dat de positie van de makers en producenten ten opzichte van de distributiekanalen behoorlijk is verzwakt. Content is veel breder en gemakkelijker toegankelijk, maar de mogelijkheid de daarin geïnvesteerde bedragen terug te verdienen en er winst mee te behalen, lijken sterk afgenomen. Als deze value gap inderdaad bestaat, dan betekent dit op termijn een bedreiging van het cultuurgoed van kleinere landen en taalgebieden, alsmede van de culturele industrie in die landen.

De Popcoalitie zou daarom graag een onderzoek zien naar de plaats van content in de digitale economie. Kernvragen daarbij zijn:

  • Wat betekent de opkomst van de digitale economie voor de verhoudingen in kolom van de media- en entertainmentindustrie?
  • Is de markt voor cultuurproducten door de digitale technologie transparanter geworden of is er door machtsconcentratie juist een nieuwe schaarste aan distributiemogelijkheden?
  • Wat betekenen deze veranderingen voor de cultuur in Nederland en Europa?
  • Wat is een goede en duurzame manier om de positie van makers van content te beschermen in de digitale economie.

Een voorstel voor zo’n onderzoek is inmiddels neergelegd bij het ministerie van Economische Zaken.

De Popcoalitie zou daarom graag een onderzoek zien naar de plaats van content in de digitale economie.