Popcoalitie
26 juni 2019

Popcoalitie publiceert reactie op het advies van de Raad voor Cultuur

Op 6 mei jl. heeft de popcoalitie een reactie gepubliceerd op het advies Cultuurbestel 2021-2024 van de Raad voor Cultuur. De brief is gericht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Klik hier om het advies te lezen.