18 oktober 2021

PACCT aan de slag met sector voor honorariarichtlijnen

Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) is een initiatief van het culturele werkveld en wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. PACCT is de organisatie die de Arbeidsmarktagenda gaat uitvoeren. Een van de taken waar PACCT zich momenteel op richt, is het facilteren van een plan voor het opstellen van honorariarichtlijnen voor onder andere de popsector. Een belangrijk onderwerp, omdat honoraria voor popmuzikanten vaak achterblijven. Het plan is dat er met twee delegaties, programmerende partijen (podia/festivals) en makers, zes keer (of zoveel als nodig is) per jaar aan zogenaamde dialoogtafels gesproken wordt. Zodra PACCT de programmasecretaris heeft aangenomen, wordt een voorgesprek georganiseerd. Waarschijnlijk vindt dit in november plaats. In het begin zal er aandacht zijn voor het inrichten van het proces het organiseren van het mandaat.