Popcoalitie publiceert reactie op het advies van de Raad voor Cultuur
06/05/2019

Op 6 mei jl. heeft de popcoalitie een reactie gepubliceerd op het advies Cultuurbestel 2021-2024 van de Raad voor Cultuur. De brief is gericht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Klik hier om het advies te lezen.

Position Paper
Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten.