Popcoalitie blij met sectoradvies muziek van Raad voor Cultuur
23/11/2017

De Popcoalitie heeft met genoegen kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde sectoradvies muziek van de Raad voor Cultuur met de titel De balans, de behoefte. In grote lijnen kan de Popcoalitie zich vinden in het beeld dat de Raad schetst van de muzieksector.

In haar advies schrijft de Raad voor Cultuur te streven naar een kunstbeleid met meer draagvlak in de samenleving. Dit onderschrijft de Popcoalitie van harte. Dit geldt ook voor het pleidooi voor een integrale visie op muziekbeleid.

Met de Raad maakt de Popcoalitie zich zorgen over de inkomenspositie van muzikanten en anderen die werkzaam zijn in de muzieksector. Ook deelt de coalitie de zorgen over de diversiteit van het aanbod op de podia en festivals. En net als de Raad bepleit de Popcoalitie een betere verdeling voor de rechthebbenden van de inkomsten uit het muziekgebruik op internet door Google, Facebook en YouTube. Europese wetgeving hiervoor is in voorbereiding.

De door de Raad voor Cultuur voorgestelde grotere aandacht voor de positie van de stad en de regio biedt kansen voor een betere spreiding van het aanbod en verbetering van de talentontwikkeling. Meer aandacht voor muziek in het onderwijs en een grotere rol in die keten voor het muziekvakonderwijs ziet ook de Popcoalitie als belangrijke speerpunten.

De Popcoalitie voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling

De Popcoalitie kijkt ernaar uit met de Raad voor Cultuur, het ministerie van OCW, het Fonds Podiumkunsten en de diverse andere betrokken overheden het gesprek aan te gaan over de adviezen.

Position Paper
Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten.