Popcoalitie
31 oktober 2021

Nieuwe subsidieregeling voor Dance, HipHop & R&B-talent

Het Dance Hiphop R&B Depot is bedoeld voor Nederlandse artiesten die artistiek-inhoudelijk actief zijn binnen de internationale dance, hiphop en R&B scene. Om Nederlandse dance, R&B en hiphop te ondersteunen in een internationale setting en te voorkomen dat kansen blijven liggen, het creatieve ecosysteem en de voedingsbodem van jong talent uitgeput raakt, realiseert Dutch Music Export deze regeling. Er kan maximaal €2500 worden aangevraagd per individuele aanvraag. Aanvragen voor deze nieuwe subsidieregeling kunnen vanaf 11 oktober ingediend worden via de site van Dutch Music Export.

Om de positie van de Nederlandse dance, hiphop en R&B te stimuleren, wil Dutch Music Export de komende twee jaar extra inzetten op jong talent. Door het wegnemen van financiële blokkades en het creëren van creatieve, internationale samenwerking, kan een nieuwe doorstroming van talent op gang worden gebracht. Dit ‘bandwagoneffect’ krijgt een incubatietijd van twee jaar waarin talenten gedurende een bepaalde periode creatief en zakelijk ondersteund worden door Dutch Music Export bij het aanjagen van hun internationale carrière. Voor het bereiken van optimale effectiviteit wordt gekozen voor een meer holistische aanpak die de artiest autonomie geeft de carrièrestappen naar eigen inzicht te stimuleren waarbij kosten voor internationale promotie, alsmede beperkte bijdragen in reis-, verblijf- en visakosten in aanmerking komen voor de regeling.

Aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:
-Het werk van de artiest heeft voldoende internationale potentie (artistiek en zakelijk) vanuit een buitenlands perspectief.
-De artiest, eventueel tezamen met de zakelijk vertegenwoordiging, is in staat tot met maken van reële en marktgerichte plannen en beschikt over voldoende productioneel niveau om internationaal te opereren.
-Er is een bewezen internationale vraag naar de act.
-Er is sprake van maandelijkse streaming inkomsten behaald in het buitenland.  
-Er is sprake van Nederlands copyright;