Popcoalitie
26 juni 2019

Investeringsfonds Upstream gepresenteerd

Op zaterdag 19 januari heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) het startsein gegeven voor de popinvesteringsregeling Upstream van het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Sena. De afgelopen jaren heeft de Popcoalitie het initiatief dat hiertoe heeft geleid van harte ondersteund. Wij zijn blij dat het nu tot stand is gekomen.

Upstream is gericht op de carrièreontwikkeling van popartiesten en ondersteunt vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse popmuziek. Talentontwikkeling, professionalisering, innovatie en experiment staan binnen de regeling centraal. Per jaar is er van 2019 tot en met 2021 900.000 euro beschikbaar.

‘Upstream geeft de muzieksector een stevige financiële impuls en zal de industrie verbreden en versterken en ervoor zorgen dat Nederlandse muzikanten internationaal sterker voor de dag komen. Het Fonds Podiumkunsten en Sena zijn er samen in geslaagd een bij de popsector passend instrument te ontwikkelen dat het belang van artistieke ontwikkeling onderstreept.’, zegt Henriëtte Post, directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten.
‘De samenwerking tussen ontwerpers uit de creatieve industrie en artiesten staat binnen de regeling van het Stimuleringsfonds centraal. Samen kunnen zij een extra dimensie aan (live) muziek toevoegen. Dat kan gaan om een uitzonderlijke live-scenografie, een interactieve installatie of een muziekgame die het publiek de muziek op een nieuwe, intensere manier laat ervaren’, vult Syb Groeneveld, directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan.

Upstream bestaat uit twee delen
Upstream valt in twee delen uiteen: het Fonds Podiumkunsten is verantwoordelijk voor het deel van de regeling dat tot doel heeft individuele artiesten te ondersteunen, terwijl het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie innovatieve samenwerkingen en crossovers tussen verschillende creatieve sectoren zal stimuleren. Beide deelregelingen zijn te vinden op upstreamgrants.nl.

Upstream: Music biedt artiesten in de popmuziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. De regeling is bedoeld voor artiesten die al enige tijd bezig zijn en een stevige basis hebben. Een bijdrage uit Upstream: Music kan worden gebruikt om een sprong te maken naar meer publiek en ook meer inkomsten. Deze deelregeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten en medegefinancierd door Sena.

Upstream: Music x Design ondersteunt projecten waarin artiesten samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de muziek. De regeling is bedoeld voor projecten die ook met een breed publiek zullen worden gedeeld. Upstream: Music x Design geeft zowel een impuls aan de muziek- als ontwerpsector. Deze deelregeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Financiering
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 600.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor Upstream. 300.000 euro voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en 300.000 euro voor het Fonds Podiumkunsten. Sena stelt nog eens 300.000 euro beschikbaar voor de regeling bij het Fonds Podiumkunsten. ‘Door een gezamenlijke inspanning van de uitvoerende kunstenaars en de producenten, verenigd binnen Sena, leveren we een bijdrage aan dit nieuwe stimuleringsinitiatief voor de Nederlandse popmuziek. Hiermee hopen we de carrières van professionele muzikanten naar een volgend niveau te brengen’, zegt Michiel ten Veen, lid van de Raad van Aangeslotenen van Sena. Het totale budget voor Upstream komt met de toevoeging van Sena op 900.000 euro.

Het Fonds Podiumkunsten is het grootste publieke cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Met verschillende subsidies voor individuele kunstenaars, groepen, podia en festivals zet het fonds zich in voor een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.
Contact: Dennis Stam, D.stam@fondspodiumkunsten.nl, 070 707 27 00

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Als hun muziek in het openbaar wordt gedraaid, ontvangen zij hiervoor via Sena een vergoeding. Op die manier krijgen de muzikanten en producenten, nu ruim 30.000, de financiële beloning waar zij recht op hebben.
Contact: Melanie van de Kuinder, mvandekuinder@sena.nl, 035 625 17 00

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Met de ondersteuning van bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen draagt het fonds bij aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk. De wisselwerking tussen cultuur, maatschappij en economie speelt hierbij een belangrijke rol.
Contact: Floor van Essen, F.vanEssen@stimuleringsfonds.nl, 010 436 16 00