Popcoalitie
30 augustus 2021

Geen reactie politiek op Unmute Us: nieuwe demonstratie

Er is vanuit Den Haag geen reactie gekomen op Unmute Us, de demonstratie waarbij 70.000 demonstranten en meer dan 2500 organisaties de verantwoordelijke politici oproepen de evenementensector weer open te stellen. Alleenminister Blok (Economische Zaken) heeft gereageerd; hij zei ‘bereid te zijn in gesprek te gaan’. Concreet werd hij echter niet. Unmute Us heeft daarom een nieuwe demonstratie aangekondigd voor 11 september.

Volgens de cultuursector is het overheidsbeleid aangaande de corona maatregelen willekeurig en onrechtvaardig en meet Den Haag met tweematen. Waar de ene sector (sportevenementen) wel open mag, daar mag de cultuursectorniet open. Daarom vraagt Unmute Us de overheid om culturele publieksevenementenvolgens de Fieldlab-voorwaarden weer toe te staan.

Voor de nieuwe demonstraties op 11 september roept Unmute Us organisatoren en artiesten uit alle hoeken van de evenementensector en uit iedere stad op om zich aan te melden via unmute-us.nl. Ook de Popcoalitie sluit zich (wederom) aan. “We roepen het hele land op om op te staan voor de evenementenbranche en de cultuursector. Wij zijn zaterdag niet de straat opgegaan om medelijden te wekken. Wij stonden er evenmin om een feestje tevieren. We worden letterlijk doodgezwegen: Unmute Us!”

Unmute Us blijft bij haar eis om directe heropening volgens de Fieldlab voorwaarden (zoals die eerder door het kabinet zijn omarmd), antwoord op de gestelde vragen, en om erkenning voor de gesteldheid van de vele bezoekers, getroffen medewerkers en artiesten die zich al ruim anderhalf jaar niet gehoord voelen.