Onderzoeksvoorstel 

 

De plaats van content in de digitale economie

 

De opkomst van het internet als marktplaats en distributiekanaal heeft geleid tot grote verschuivingen in de media-, cultuur- en entertainmentindustrie. Inmiddels zijn nieuwe exploitatiemodellen ontstaan en telt het veld veel nieuwe spelers in sleutelrollen. 

 

Zowel voor film, muziek als literatuur bestaat de indruk dat de positie van de makers en producenten ten opzichte van de distributiekanalen behoorlijk is verzwakt. Content is veel breder en gemakkelijker toegankelijk, maar de mogelijkheid de daarin geïnvesteerde bedragen terug te verdienen en er winst mee te behalen, lijken sterk afgenomen. Als deze value gap inderdaad bestaat, dan betekent dit op termijn een bedreiging van het cultuurgoed van kleinere landen en taalgebieden, alsmede van de culturele industrie in die landen.

 

Voor de opkomst van het internet bepaalde wederzijdse afhankelijkheid voor een belangrijk deel de economische verhoudingen tussen contentmakers, producenten, media en distributeurs. Daarbij werd de positie van makers en producenten in de afgelopen eeuw aanvullend beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. De hierboven geschetste ontwikkeling roept de vraag op of deze vorm van wetgeving nog aansluit op de economische praktijk. 

 

Wij zouden daarom graag een breed gedragen onderzoek zien naar de plaats van content in de digitale economie. Kernvragen daarbij zijn:

  • • Wat betekent de opkomst van de digitale economie voor de verhoudingen in kolom van de media- en entertainmentindustrie?
  • • Is de markt voor cultuurproducten door de digitale technologie transparanter geworden of is er door machtsconcentratie juist een nieuwe schaarste aan distributiemogelijkheden?
  • • Wat betekenen deze veranderingen voor de cultuur in Nederland en Europa?
  • • Wat is een goede en duurzame manier om de positie van makers van content te beschermen in de digitale economie?

 

De Popcoalitie

Postbus 929

1200 AX  HILVERSUM

 

 

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, waaronder 3FM/NPO; Buma Cultuur; Buma/Stemra; FNV-KIEM/BV Pop; Music Managers Forum (MMFnl); Ntb; NVPI (branchevereniging van de entertainmentindustrie); Open House; POPnl (het samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam); Sena; Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF); Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en diverse muziekvakopleidingen. 

 

Meer informatie: Robbert Baruch, robbert.baruch@bumastemra.nl, 06-25056699