Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vaste Kamercommissie voor OCW

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

C.c.:

Raad voor Cultuur

T.a.v. dhr. Joop Daalmeijer

Prins Willem Alexanderhof 20

2595 BE Den Haag

 

Betreft: Cultuurbeleid 2017-2020

 

Hilversum, 20 september 2016.

 

Geachte dames en heren,

 

De aanvankelijke afwijzing bij de landelijke culturele fondsen van diverse evenementen

die een belangrijke rol spelen in de talentontwikkeling en exportbevordering heeft in de

popsector voor veel beroering gezorgd.

Inmiddels heeft het kabinet extra geld vrijgemaakt voor het Fonds Podiumkunsten,

waarmee festivals die een positief advies hadden maar door het beperkte budget geen

geld kregen, alsnog worden gehonoreerd. Het doet ons genoegen dat Eurosonic

Noorderslag, Into The Great Wide Open, Motel Mozaïque, Cross-Linx en Welcome To The

Village alsnog hun voorgenomen programma kunnen realiseren.

Zoals we u in onze brief van 16 september al schreven, zijn wij van mening dat het hoog

tijd is voor een integraal popbeleid, waarin regelingen inspelen op de eigen dynamiek

van de popsector en goed op elkaar aansluiten. Graag zouden we in de toekomst

hierover met u van gedachten wisselen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Popcoalitie,

Jan van der Plas

Voorzitter

 

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, waaronder 3FM/NPO;

Beroepsvereniging Auteur-Muzikanten (BAM!), Buma Cultuur; Buma/Stemra; Mojo Concerts, FNV-KIEM/BV Pop; Music Managers Forum

(MMFnl); Ntb; NVPI (branchevereniging van de entertainmentindustrie); Open House; Dutch DJ Foundation (DDJF), ADE Beats, POPnl (het

samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam); Sena;

Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF); Vereniging van

Evenementenmakers (VVEM) en diverse muziekvakopleidingen.