Sinds ruim een jaar maakt popmuziek deel uit van het topsectorenbeleid creatieve industrie. De belangrijkste stakeholders in de sector hebben zich daarvoor georganiseerd in de Popcoalitie. Hoewel er aan de universiteiten en hogescholen met enige regelmaat onderzoek wordt gedaan naar popmuziek en zaken die daarmee direct verband houden, is er vanuit de popsector tot nu toe nooit een strategische research- innovatieagenda geweest. Met deze globale inventarisatie van wensen vanuit de popsector wil de Popcoalitie hiertoe een eerste aanzet te geven.

Bestaand onderzoek
Vanuit diverse disciplines wordt al jaren onderzoek gedaan naar popmuziek. Nederland kent al geruime tijd jaar een hoogleraar popmuziek. Deze heeft een kleine parttime aanstelling en combineert dit onderwerp met zijn andere werkterrein, de psychologie. Dit heeft internationaal gewaardeerd onderzoek opgeleverd naar de relatie tussen  muzieksmaak en probleemgedrag en de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en de kansen op een succesvolle carrière als muzikant. De onderzoeken waarvan melding wordt gemaakt op de website van de afdeling Benelux van de International Association For The Study Of Popular Music (IASPM) focussen vooral op de culturele betekenis van popmuziek. Dat is ook het beeld dat naar voren komt uit de inzendingen voor de Popscriptieprijs voor bachelor- en masterstudenten. Belangstelling voor de economische en technologische facetten van de muziekindustrie is er pas sinds kort en dan met name vanuit de lectoraten van enkele hogescholen.

Onderzoeksbehoefte muziekindustrie
De muzieksector maakt op dit moment een transformatie door. De opkomst van het internet heeft de exploitatie van opgenomen muziek en de marketing van evenementen totaal veranderd. Verdienmodellen worden ingrijpend geïnnoveerd. Het talrijker en grootschaliger worden van evenementen stelt de organisatoren voor steeds nieuwe uitdagingen. Nieuwe technologie biedt ook vele nieuwe mogelijkheden. Waar ervaring en gezond verstand alleen decennia lang voldoende was om in deze sector succesvol te opereren is dat nu niet meer zo. Dat besef is breed gedragen en heeft al geleid tot enkele initiatieven:
• Het onderzoek Podiumpower, over marketing en social media in de klantenbinding voor podia (InHolland).
• Het onderzoek No limits: de waarde van het digitale domein voor de Nederlandse muziekindustrie (Centre of Expertice Amsterdam Creative Industries, Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten, InHolland).
• De oprichting van het innovatieplatform Open House, waarin o.a. ID&T, TU Delft en TU Twente en het ministerie van Economische Zaken participeren. Als onderdeel hiervan heeft ID&T zijn events opengesteld als testomgeving voor technologische innovaties, b.v. op het gebied van energie, afval en belevingssystemen via mobiele communicatie.
• De Innovative Production Fair & Conference als onderdeel van Eurosonic Noorderslag.

De popsector heeft nauwelijks een traditie in het structureel onderhouden van contacten met de universiteiten en hogescholen. Ook met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) zijn er geen contacten. Daarom hebben we de op dit moment levende onderzoeksbehoeften bij de verschillende actoren in de sector in kaart gebracht.

Technologisch onderzoek
• De toepassingsmogelijkheden van identificatiemogelijkheden middels radio frequency identification van bezoekers.
• De verbetering van de technologie van de online ticketing.
• De toepassing van online digitale betaalsystemen waarmee cashless events mogelijk worden.
• Onderzoek naar de logistiek van evenementen, met name op het gebied van milieuaspecten en duurzaamheid.
• Nieuwe mogelijkheden van content creatie als gevolg van nieuwe technologische mogelijkheden.
• Exploitatiemogelijkheden rond co-creatie en publieksparticipatie.
• Naar gehoorschade en de mogelijkheden deze te voorkomen.
• Een onderzoek naar de beste methoden voor het voorkomen van blikseminslag op evenementterreinen. 
• Het optimaliseren van het gebruik van frequentieruimte, zodat zowel grootschalige consumenttoepassingen mogelijk worden en voor producties noodzakelijke frequentieruimte beschikbaar blijft.

 

Crowd control
• De lessen op het gebied van crowd control die geleerd kunnen worden uit het noodweer bij Pukkelpop en Pinkpop.
• De meest veilige manieren van het reguleren van drank- en drugsgebruik.
• Het optimaliseren van de beveiliging bij grote evenementen.
• Het optimaliseren van de mobiliteit van publieksgroepen bij grote evenementen, zowel voor, tijdens als na.

Big data
• Big data analyse om de sectorbrede kennis van de binnen- en buitenlandse markt te vergroten.
• Het vergroten van de exportmogelijkheden via online platforms en social media. 
• De invloed van social media op de muziekconsumptie.
• Het gebruik van big data bij de garing en verdeling van intellectuele eigendomsrechten.

Innovatie van verdienmodellen
• Doorlopend trendonderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen voor Nederlandse muziekexploitanten.
• Het identificeren en in kaart brengen van aanverwante industrietrends.
• Het identificeren van knelpunten in de fiscale regelgeving die aanleiding vormen voor belastingconstructies.
• Het exploiteren van intellectueel eigendomsrecht in een globale digitale wereld.
• De consequenties van rechtenbeheer en het ontbundelen van rechten.

Human capital
• De gevolgen van de veranderingen in de muziekindustrie voor de inhoud van het vakonderwijs in de muziek- en entertainmentindustrie. Hoe kunnen we de uitstroomprofielen afstemmen op de nieuwste ontwikkelingen?
• Wat kan er verbeteren aan de talentontwikkeling?

Bij elkaar een veelkleurig palet aan onderzoeksvragen, die allemaal actueel zijn in onze groeiende sector en die ons inziens voor onderzoekers ook uitdagend zijn. Onze vraag aan CLICKNL is hoe we hier het beste beweging in kunnen krijgen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat onderzoeken en data geconcentreerd en onafhankelijk beschikbaar worden voor praktische toepassing voor de brede muzieksector.

Met vriendelijke groet,


Wilbert Mutsaers
Voorzitter a.i. De Popcoalitie

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, waaronder 3FM/NPO; Buma Cultuur; Buma/Stemra; Sena; FNV-KIEM/BV Pop; Music Managers Forum (MMFnl); Ntb; NVPI (branchevereniging van de entertainmentindustrie); Open House; POPnl (het samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag); Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF); Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en diverse muziekvakopleidingen.

Meer informatie: Wilbert Mutsaers (06-20430957), Andy Zondervan (06-27169919).