Minister Kamp informeert Tweede Kamer over popmuziek in topsectorenbeleid

Minister Kamp van Economische Zaken heeft op 8 december in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de ondersteuning van popmuziek in het kader van het topsectorenbeleid. In de brief staat geen nieuw beleid, maar worden de bestaande regelingen en recente toevoegingen op een rij gezet. “Ten algemene kunnen ondernemers uit de popmuziek gebruik maken van instrumenten die binnen het generieke bedrijvenbeleid beschikbaar zijn, zoals de fiscale regelingen WBSO en RDA, en innovatiefinanciering via het Innovatiefonds MKB+. Als onderdeel van de topsector Creatieve Industrie kunnen individuele spelers uit de popmuziek tevens gebruik maken van de mogelijkheden van de topsectorenaanpak, zoals de MIT regeling. In de ‘Monitor bedrijvenbeleid 2014’ (Kamerstuk 32637 nr. 151) wordt het beschikbare instrumentarium uit het bedrijvenbeleid toegelicht en de bijbehorende benutting door de Creatieve Industrie beschreven. 

Via participatie in diverse werkgroepen van de strategische adviesraad van en voor de Creatieve Industrie (Dutch Creative Council) benut de popmuziek de verschillende mogelijkheden die de topsectorenaanpak biedt. Deze werkgroepen richten zich op internationalisering, talent & ondernemerschap en kennis & innovatie. 

Op het gebied van internationalisering heeft dit ertoe geleid dat in 2014 de Nederlandse vertegenwoordiging op het festival South by SouthWest (SxSW) in Austin (VS) met een bijdrage van €100.000,- is ondersteund. SxSW is een van de belangrijkste festivals en beurzen ter wereld op het gebied van e-cultuur, film en muziek. In 2015 is Duitsland focusland voor de topsector Creatieve Industrie. De start van het Duitsland-programma vindt plaats tijdens Eurosonic/Noorderslag 2015 in Groningen en het muziekfestival Reeperbahn in Hamburg maakt onderdeel uit van dit programma. Deze activiteiten bieden goede kansen voor zowel grote als kleine spelers uit de popmuziek, om hun internationale bekendheid te vergroten. 

Verder is door ID&T (evenementenorganisator van dancefeesten) en het Ministerie van EZ, in het kader van het programma Ambitieus Ondernemerschap, de Pilot Open House opgezet. Het ministerie heeft hier met €507.300,- de bijdrage van diverse private deelnemers gematcht. Met dit initiatief worden startende ondernemers via de dancesector gestimuleerd innovatieve producten of diensten op de markt te introduceren. Ook werkt de popmuziek aan een innovatieagenda die onderdeel uit zal gaan maken van de Strategische Research- en Innovatieagenda van het Topconsortia voor Kennis en Innovatie van de Creatieve Industrie (TKI CLICKNL). 

Naast de genoemde ondersteuning via de topsectorenaanpak ondersteunt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de popmuziek onder andere via het Fonds Podiumkunsten. 

Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik uw Kamer ook toegezegd dat ik een werkbezoek zal organiseren aan de creatieve sector. Ik heb het topteam Creatieve Industrie gevraagd met een voorstel te komen ter invulling van dit werkbezoek. Ik zal u hier begin volgend jaar nader over informeren.