Brief Buitenlandse Zaken dd 13.11.2014

De Popcoalitie
Postbus 929
1200 AX  HILVERSUM

 

Aan:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. de minister
De heer A.G. Koenders
Postbus 20061
2500 EB Den Haag


Betreft: topsectorenbeleid - popmuziek


Geachte heer Koenders,

Sinds vorig jaar maakt muziek deel uit van het topsectorenbeleid; een erkenning van de rol die muziek speelt in de creatieve economie. In de popsector is dat duidelijk zichtbaar. Concerten zijn veelal grootschalige producties waarin verschillende kunstvormen en vele expertises samenkomen. In de muziekbeleving spelen clips, apps, downloadables en streaming internetdiensten eveneens een belangrijke rol. In deze sector is Nederland een innovatieve producent en een succesvol exportland.

Nederlandse popmuziek is internationaal succesvol in vele genres. De successen van Armin van Buuren, Caro Emerald, Within Temptation, Afrojack, Hardwell, The Common Linnets en Martin Garrix zijn algemeen bekend, maar ook in verschillende nichemarkten zijn Nederlandse acts spraakmakend, zoals The Ex, Born From Pain en Jacco Gardner. Ook achter de schermen is ons land succesvol. Vernieuwende producten als de Mojo barriers, het Fuga digitaal distributie platform en de opkomende ecologische technologie voor het inrichten van evenementlocaties zijn evenzeer belangrijke exportproducten. Hiermee levert de popsector een belangrijke bijdrage aan onze economie en culturele uitstraling.

Bestuurlijk is muziek niet onder één ministerie te vangen. Het culturele aspect is het domein van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, juridische aspecten als auteursrecht en contractrecht vallen onder Veiligheid & Justitie, terwijl – zoals minister Kamp onlangs nog bevestigde - er voor het bevorderen van de markt een rol is weggelegd voor het ministerie van Economische Zaken. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spelen ze een belangrijke rol in het bevorderen van creatief ondernemerschap. Naar onze mening is er ook ruimte voor uitbouw van de rol van uw ministerie. Graag doen wij u dan ook enige ideeën aan de hand om vanuit uw verantwoordelijkheid de muzieksector en daarmee de creatieve economie te ondersteunen. Uitgangspunt daarbij is Nederlandse musici, producenten en toeleverende bedrijven meer platform in het buitenland te bieden.

1. Kunst en cultuur worden veelvuldig ingezet voor een positieve beeldvorming. In toenemende mate zijn de ambassades zich ook bewust van de waarde van de Nederlandse popmuziek op dit gebied. De popsector is graag bereid samen met de ambassades hier meer inhoud aan te geven.
2. Diverse Nederlandse tekstschrijvers en componisten, muzikanten en de met hen verbonden muziekuitgevers, platenmaatschappijen, distributeurs, managers, promotors, agenten en boekingskantoren genereren hun inkomsten voor een belangrijk gedeelte in het buitenland. Behalve met optredens doen ze dit met duurzame inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. Er zijn nogal wat landen waar het intellectueel eigendom niet gehandhaafd wordt. Het zou goed zijn als het Nederlandse ambassades bij gelegenheid daarop de aandacht vestigen.
3. In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van Europa. Dit wordt een uitgelezen moment om de Nederlandse cultuur uit te dragen en de aandacht te vestigen op de Nederlandse creatieve sector. Bijvoorbeeld in de vorm van een moderne dj-bewerking van de Europese hymne. Wij bieden graag aan daarover mee te denken.

Met deze brief hopen wij een dialoog op gang te brengen. We zien uw reactie dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 
Wilbert Mutsaers,
Voorzitter Popcoalitie

C.c.:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag