Aan:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

T.a.v. de minister

De heer A.G. Koenders

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

 

C.c.:

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Betreft: topsectorenbeleid - popmuziek

 

 

Geachte heer Koenders,

 

Sinds vorig jaar maakt popmuziek als onderdeel van de creatieve industrie deel uit van het topsectorenbeleid. In de popsector draait het om veel meer dan muziek alleen. Concerten zijn veelal grootschalige producties waarin verschillende kunstvormen en vele expertises samenkomen. In de beleving spelen clips, apps, downloadables en streaming internetdiensten eveneens een belangrijke rol. In deze sector is Nederland een innovatieve producent en een succesvol exportland.

 

Nederlandse popmuziek is internationaal succesvol in vele genres. De successen van Armin van Buuren, Caro Emerald, Within Temptation, Afrojack, Hardwell, The Common Linnets en Martin Garrix krijgen veel aandacht in de media. Maar ook achter de schermen is Nederland succesvol. Vernieuwende producten als de Mojo barriers, het Fuga digitaal distributie platform en de opkomende ecologische technologie voor het inrichten van een evenementlocatie in te richten zijn evenzeer belangrijke exportproducten. Hiermee levert de popsector een belangrijke bijdrage aan onze economie en culturele uitstraling.

 

Graag doen wij u enige ideeën aan de hand om vanuit uw verantwoordelijkheid een en ander te ondersteunen. Uitgangspunt daarbij is Nederlandse musici, producenten en toeleverende bedrijven meer platform in het buitenland te bieden.

 

  1. Kunst en cultuur worden veelvuldig ingezet voor een positieve beeldvorming. In toenemende mate zijn de ambassades zich ook bewust van de waarde van de Nederlandse popmuziek op dit gebied. De popsector is graag bereid samen met de ambassades hier meer inhoud aan te geven.
  2. Nederlandse makers genereren in toenemende mate hun inkomsten vanuit het buitenland. Behalve met optredens doen ze dit met duurzame inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. Er zijn nogal wat landen waar het intellectueel eigendom niet gehandhaafd wordt. Het zou goed zijn als het ambassadepersoneel bij gelegenheid daarop de aandacht vestigt.
  3. In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van Europa. Dit wordt een uitgelezen moment om de Nederlandse cultuur uit te dragen. Wij bieden graag aan daarover mee te denken.

 

We hopen met deze brief een dialoog op gang te brengen en zien uw reactie graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Wilbert Mutsaers, voorzitter a.i.

De Popcoalitie

 

 

 

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, waaronder 3FM/NPO; Buma Cultuur; Buma/Stemra; FNV-KIEM/BV Pop; Music Managers Forum (MMFnl); Ntb; NVPI (branchevereniging van de entertainmentindustrie); Open House; POPnl (het samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam); Sena; Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF); Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en diverse muziekvakopleidingen.

 

Meer informatie: Robbert Baruch, robbert.baruch@bumastemra.nl, 06-25056699